dijous, 22 de juliol de 2010

Rúbriques

Aquí apareixen alguns enllaços amb rúbriques que ens poden ser útils per avaluar el nostre alumnat:

Com crear rúbriques, amb exemples,
Rúbrica per avaluar Crear la nostra empresa,
Rúbrica d'autoavaluació del treball en grup,
Rúbrica del treball escrit
Related Posts with Thumbnails
 
Copyright 2009 CATALÀ . cat. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan